Planeta Inspiracji

REGULAMIN

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu PLANETA INSPIRACJI.

Portal PLANETA INSPIRACJI – serwis internetowy dostępny pod adresem www.planetainspiracji.pl, którego jedynym właścicielem jest Administrator Portalu.

Użytkownik – osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu REGULAMINU może przeglądać witrynę www.planetainspiracji.pl i zamieszczać w niej treści w postaci komentarzy.

Administrator – osoby upoważnione do administrowania Portalem, prowadzeniem serwisu i jego obsługą techniczną.

 1. Korzystanie z Portalu PLANETA INSPIRACJI jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem koniecznym korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu i przeglądarki internetowej. Serwis PLANETA INSPIRACJI jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. Optymalna rozdzielczość wyświetlanej strony serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).
 3. Korzystanie z Portalu planetainspiracji.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Portal PLANETA INSPIRACJI jest serwisem informacyjnym o tematyce lifestylowej.
 5. Logo, elementy graficzne, nazwa własna Portalu PLANETA INSPIRACJI są zastrzeżone wyłącznie dla Portalu planetainspiracji.pl i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w części lub całości.
 6. Korzystanie z materiałów i zdjęć umieszczanych w Portalu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tych treści. W szczególności zabrania się kopiowania i dalszego rozpowszechniania w całości lub w części tekstów, zdjęć i materiałów wideo publikowanych na stronie serwisu bez uprzedniej zgody Administratora serwisu (redakcja@planetainspiracji.pl).
 7. Dane osobowe (adres e-mail i podpis) Użytkownika, które są przekazywane w trakcie umieszczania komentarza w Portalu będą służyły tylko i wyłącznie do identyfikacji Użytkownika na potrzeby działalności serwisu.
 8. Administrator Portalu PLANETA INSPIRACJI nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników.
 9. Portal PLANETA INSPIRACJI zastrzega, że nie przechowuje ani nie archiwizuje treści.
 10. Na Portalu PLANETA INSPIRACJI zabrania się bezwzględnie umieszczania treści zabronionych prawem.
 11. Administrator Portalu PLANETA INSPIRACJI zabrania bezwzględnie umieszczania treści mogących urazić uczucia i dobre imię innych, a w szczególności zabrania się używania wulgaryzmów i wypowiedzi o znamionach agresji słownej.
 12. Zgodnie z zasadami przewidzianymi przez prawo polskie Administrator Portalu PLANETA INSPIRACJI zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do treści wymienionych w pkt. 11-12.
 13. Portal PLANETA INSPIRACJI nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i/lub osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu.
 14. Portal PLANETA INSPIRACJI nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe, które są umieszczane na stronach serwisu w ramach świadczenia usług reklamowych, ani za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 15. Portal PLANETA INSPIRACJI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości materiałów źródłowych, na podstawie których powstały informacje w serwisie.
 16. Portal PLANETA INSPIRACJI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci związane np. z przerwami w dostępie do sieci, uszkodzeniami czy innymi błędami systemu komputerowego.
 17. Portal PLANETA INSPIRACJI dla lepszego działania serwisu używa plików „cookies”. Patrz: Polityka prywatności i plików cookies.
 18. Portal PLANETA INSPIRACJI w związku z rozwojem i rozbudową serwisu zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji wyglądu strony serwisu, jak i jej zawartości.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności wyjaśnienia przyczyn.
 20. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy składać na adres: redakcja@planetainspiracji.pl.