Masz długi w płaceniu składek? Zobacz, jak ZUS może pomóc

Firmy, które mają problemy z terminowym opłacaniem należności, mogą liczyć na pomoc ZUS-u.

Na koniec 2018 roku ponad pół miliona przedsiębiorców miało zaległości w opłacaniu składek pobieranych przez ZUS. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł.

Dłużnicy mogą jednak liczyć na pomoc ZUS, który rozkłada należności na raty, a wyjątkowych sytuacjach może umorzyć dług. Łącznie zadłużenie płatników składek wyniosło 14,5 mld zł.

Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia w dłuższym okresie, w miesięcznych ratach, a ich wysokość jest dostosowana do możliwości przedsiębiorcy. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, oprócz danych identyfikacyjnych, powinien zawierać informacje o tym, jakie należności przedsiębiorca chce rozłożyć na raty, czy będzie to całość zadłużenia, czy też część, przyczynę powstania zadłużenia, uzasadnienie, dlaczego nie jest w stanie spłacić go jednorazowo, własną propozycję spłaty, czyli termin płatności raty i jej wysokość.

Kwotę zadłużenia można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS albo u doradcy płatnika składek w każdej placówce ZUS. Również u konsultanta w centrum obsługi telefonicznej – numery telefonów są dostępne na stronie internetowej. Można też złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek.

– Do sytuacji, że nie wyrażamy zgody na układ ratalny, dochodzi rzadko, ale może się tak stać, gdy ocena współpracy z dłużnikiem pokazuje, że w rzeczywistości nie miał na celu spłaty zadłużenia, a  działania, które podejmował, były tylko działaniami na zwłokę. Możemy również odmówić rozłożenia długu na raty, jeśli jest prowadzone skuteczne postępowanie egzekucyjne i spłata należności nastąpi szybciej niż w ramach układu ratalnego – mówi Katarzyna Banaś z Departamentu Realizacji Dochodów w Centrali ZUS.

Kiedy ZUS może umorzyć całkowicie należności z tytułu składek?

W wyjątkowych sytuacjach ZUS może też umorzyć należności z tytułu składek. Jest to jednak stosowane wyłącznie w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej, czyli np. jej trudną sytuację zdrowotną lub rodzinną. Przy czym ten drugi przypadek dotyczy wyłącznie składek osobistych przedsiębiorcy.

Składki za pracowników finansowane przez przedsiębiorcę mogą zostać umorzone jedynie na podstawie całkowitej nieściągalności. Całkowita nieściągalność może wystąpić na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności, a jednocześnie nie posiada majątku, z którego można by te należności egzekwować. Osobną grupę składek stanowią składki finansowane przez pracowników i te składki w ogóle nie podlegają umorzeniu.

 

Źródło: ©Newseria

Podoba Ci się artykuł? Dodaj komentarz i udostępnij: