Czym się wyróżnia szkolenie Green Belt Six Sigma?

Szkolenie Green Belt

Six Sigma Green Belt to metodologia i narzędzia, które pozwalają lepiej zrozumieć procesy zachodzące w organizacji oraz udoskonalić je w celu uzyskania większej efektywności. Szkolenie Green Belt ma w założeniach przygotować uczestników do praktycznego wdrożenia Six Sigma, ale czego konkretnie dotyczy program szkoleniowy?

Szkolenie Green Belt – efektywne wykorzystanie metodologii DMAIC

Szkolenie Green Belt (dostępne np. na stronie https://www.e-opex.pl/szkolenia/szkolenia-six-sigma/green-belt/) skupia się na efektywnym wykorzystywaniu metodologii DMAIC, stanowiącej podstawę całego systemu Six Sigma. Ten skrót rozwija się jako Define, Measure, Analyze, Improve, Control, czyli określenie błędów, pomiar parametrów, analizę, poprawę i kontrolę wyników.

Dzięki działaniu w tych pięciu obszarach można w efektywny sposób zwiększyć efektywność organizacji właściwie bez względu na branżę czy kategorię projektu, choć oczywiście w praktyce używane narzędzia będą wymagały dokonania pewnych adaptacji. Ta elastyczność i umiejętność doboru narzędzi czy metod też są objęte szkoleniem.

Green Belt Six Sigma – proces pozyskania i analizy danych

Choć Six Sigma jest metodologią stosowaną dość szeroko, to w wielu organizacjach samo wyszczególnienie narzędzi i procesów objętych tą koncepcją, budzi pewien sprzeciw. W warstwie teoretycznej, ale także na pewnych etapach wykonawczych Six Sigma korzysta bowiem z narzędzi analitycznych, statystycznych czy modelowania. Nawet tam, gdzie wydają się one na wyrost, już ograniczone ich wdrożenie może pomóc w przygotowaniu pewnych polityk optymalizacyjnych.

Jedną z integralnych części szkolenia jest analiza przypadków bazujących na realnych scenariuszach. To oznacza także wykorzystanie poznawanych narzędzi w elastyczny sposób. Szkolenie Green Belt nie polega na przekazaniu pewnego zamkniętego zestawu umiejętności, ale także na wyrobieniu w uczestnikach zdolności dostosowania konkretnych narzędzi do bieżących potrzeb. Celem jest zawsze zarządzanie oparte na danych, ale sam proces pozyskania i analizy danych będzie przecież przebiegał odmiennie w każdej organizacji.

Przeczytaj także:  Parking przy lotnisku: wygodne i bezpieczne miejsce dla Twojego samochodu

Green Belt Six Sigma – cele szkolenia

Same założenia metodologii Six Sigma są intuicyjnie zrozumiałe: określenie obszarów generujących błędy, pomiar ich znaczenia, wprowadzenie procesów optymalizacyjnych i kontrola wyników są normalnymi elementami prowadzenia działalności. Po szkoleniu Green Belt ma się jednak zestaw narzędzi pozwalających wszystkie te elementy wdrożyć w sposób uporządkowany, skuteczny i pozwalający na zachowanie pewnej systematyczności. To ma duże znaczenie dla powtarzalności i aplikacji zasad w różnych środowiskach. Celem szkolenia jest więc także uporządkowanie konkretnej wiedzy i nie zawsze trafnych intuicji, których w swojej pracy nabiera spora część kadry.

Czym się wyróżnia szkolenie Green Belt Six Sigma?
Przewiń na górę